మేలుకొలుపు!

(సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి రాసిన ఉగాది కవిత ఇది. పాత manasirivennela.com వెబ్సైట్ నుంచి)

పెద్ద పనేం పెట్టుకోవద్దు
పెద్ద పెద్ద కబుర్లూ వద్దు
నిద్దర్లేద్దాం చాలు!

కాలానికీ, భూగోళానికీ ఉగాదులూ కొత్త కాదు, ఉషస్సులూ కొత్త కాదు
గతం అంటే కేవలం జ్ఞాపకం అనీ
ఆగామి అంటే ఊసుపోని ఊహల వ్యాపకమనీ
చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి వచ్చి ట్యూషన్ చెప్పేదాకా మనకి తెలియదా?
మాఘమాసపు మంచుగాలికి పట్టిన పడిశం వదిలించుకుని
మావి కొమ్మల్లో కచేరీ పెట్టిన కోకిలయ్య
పంచమంలో ప్రకటించేదాకా
అది అనాది ప్రకృతి గానమనీ
షడ్రుతువుల రాగమాలికలో సాగే ఆ గీతానికి
నిత్యం ఆదితాళమని ఎరుగమా మనం?

కొత్త పంచాంగం కట్టుకొచ్చినంత మాత్రాన
దినపత్రిక కళ్యాణ సుముహూర్తాల పట్టికై పోతుందా?
ఆకలి, అవసరం, అసహాయతా, అత్యాచారం, అరాచకత్వం, ఆక్రోశం…
వీటి అడ్రస్సులు పబ్లిషవడం ఆగిపోతుందా?
మరీపాటి భాగ్యానికి పనులన్నిటికీ శెలవుపెట్టి
మన మూడొందల అరవై ఐదు రోజుల్లోంచి
ఈ ఒక్కరోజునీ పైకి తీసి, దులిపి, పండుగ పేరుపెట్టి
ప్రత్యేక అతిథిగా పెద్ద పీట వేసి,
కోలాహలంగా సాగించే ఈ పాత సరికొత్త వేడుక ఎందుకూ?

అవనిమీదకి ఇదే మొట్టమొదటి అడుగన్నట్టు
కుడికాలు పెట్టి రమ్మని అలవాటైపోయిన ఆమనికి ఆహ్వానం అందిస్తాం
ఆచారంగా బ్రతుకుపుస్తకానికి శ్రీకారం చుట్టాలి రమ్మని
బహుపరాకుల కుహూరతాల పరభృతబృందాన్నీ
ప్రసవ పరాగ పవనాంకురాల్నీ పిలిపిస్తాం ప్రత్యేకంగా!
మనం మరిచిపోయిన అరవైఏళ్ళనాటి పాతపేరుతో
కొత్త కులుకు నటిస్తూ వచ్చిన వసంతుడికి
రంగవల్లుల ఆహార్యాన్నీ, ఆకాంక్షల అర్ఘ్యపాద్యాల్నీ
ఆటపాటల హారతుల్నీ, షడ్రుచుల నైవేద్యాన్నీ అర్పిస్తాం!
అట్టహాసంగా నిద్దరోయేవేళ దాకా అతిధి మర్యాదల్ని చేసి
సాగనంపేసి, తలుపులు వేసుకుని, అలిసిపోయి
మన మిగతా మూడువందల అరవైనాలుగు రోజుల
పాతదనపు పరిష్వంగంలో పవళిస్తాం!
పండగ ఐపోయినట్టేనా?

మాసిన తలల్ని కుంకుళ్ళతో అంటుకునేముందు
మూసుకున్న తలపులకీ వాటివెనుకనున్న అభ్యంతరాలకీ అభ్యంగనం చేయించామా?
అప్పో సొప్పో చేసి కొత్త బట్టలు కుట్టించుకునే ముందు
చిరుగులుపడ్డ జీవన వాస్తవాలకి కుట్టు వేసుకోగలిగామా?
మన కళ్ళెదుట కదుల్తున్న పగటి వాస్తవాలని
మనవికావులే అని కళ్ళుమూసుకున్నా
అవే వాస్తవాలు రాత్రి పూట పీడకలల్లో
మనముఖాలే తగిలించుకుని ఎదురౌతూ ఉంటే
ఆ కలవరింతల్నుంచి మేలుకోగలుగుతున్నామా?
ఆశయాల్నీ, ఆదర్శాల్నీ ఆశల అంబరం నుంచీ
ఆచరణల ధరాతలం మీదకి దింపలేక
మనమే స్వప్న పక్షాల్ని కట్టుకుని
నీరవ నిశీధంలో విహాయస విహారం చేస్తున్నాం కానీ
నేలమీదా కాలూనే ప్రయత్నమేదైనా చేస్తున్నామా?

పండగంటే మూడువందల అరవైనాలుగు రోజుల
కలల కల్లోలాల కలవరింతల పతాకస్థాయి కాదు
నిదరని నిధనందాకా సాగదియ్యకుండా
నిజంలోకి మేల్కోవడానికి పెద్ద పనేం పెట్టుకోవద్దు
పెద్దపెద్ద కబుర్లూ వద్దు
నిద్దర్లేదాం చాలు!

siriugadi

మేలుకొలుపు!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s