సిరివెన్నెల “కబుర్లు” ఇంటర్వ్యూ

సిరివెన్నెల “కబుర్లు” వెబ్ పత్రికకి ఇచ్చిన ఈ పాత ఇంటర్వ్యూ చాలా చక్కని విషయాలని చర్చించింది. సినిమా పాటలు రాయడంలో ఉండే ఇష్టమైన కష్టాల గురించీ, కవిత్వం గురించీ, కవికి సామాజిక బాధ్యత ఉండాలా వంటి అంశాల గురించీ సిరివెన్నెల లోతైన సమాధానాలు ఇచ్చారు.

ఈ అరుదైన ఇంటర్వ్యూ వెబ్ లో ఇక్కడ దొరుకుతోంది (ఈ లంకెను పట్టుకున్న సిరివెన్నెల అభిమాని చంద్రకళకి ధన్యవాదాలు!). అయితే అది IE browser లో మాత్రమే సరిగ్గా కనిపిస్తోంది. కాబట్టి PDF గా మార్చి అందరికీ అందజేస్తున్నా! PDF ఇక్కడ.

 

 

సిరివెన్నెల “కబుర్లు” ఇంటర్వ్యూ