ఒక ఉడతా – ఇద్దరు రాముళ్ళు!

veturi_sirivennela

తెలుగు సినీసాహితీ అయోధ్యానగరం ఇద్దరు రాముల పాటపాలనలో తియ్యగా విలసిల్లింది.

వేటూరి సుందర”రాముడు” – శైలి సుందరం, శబ్దం దివ్యం, భావం రమ్యం, కీర్తి అమరం!

సిరివెన్నెల సీతా”రాముడు” – నిఖార్సైన పాట, నియమాలున్న బాట, లలితపదాల పేట, మధురభావాల ఊట!

ఇద్దరూ సార్థకనామధేయులే. ఇద్దరూ మహాకవులే, మహానుభావులే. తమ పాటలతో నన్ను స్పందింపజేసిన ఈ ఇద్దరికీ “ఉడతా”భక్తితో వినమ్ర ప్రణామాలు!

(స్వరాభిషేకం చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ అప్పటి అపురూపమైన చిత్రం)

ఒక ఉడతా – ఇద్దరు రాముళ్ళు!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s